Allochtone patiënten begrijpen arts vaak niet

Allochtone patiënten begrijpen arts vaak niet

Allochtone patiënten begrijpen arts vaak niet

Print
Volgens de wet op patiëntenrechten hebben alle patiënten recht op duidelijke informatie. Door communicatieproblemen is bij allochtone patiënten dit recht echter niet gegarandeerd. Dat stelt de Vlaamse Liga tegen Kanker vast in een vrijdag gepresenteerd onderzoek.

De Liga vindt dat er vooralsnog te weinig een beroep gedaan wordt op intercultureel bemiddelaars (ICB's), omdat hulpverleners daar het nut niet van inzien of omdat zij onvoldoende toegankelijk zijn. Interculturele bemiddelaars zijn tolken, die daarnaast nog extra ondersteuning aan de patiënt bieden.

Geen luxe, maar noodzaak

Het gebruik van informele tolken, zoals een vriend of familielid draagt risico's met zich mee. Onjuiste diagnoses kunnen worden doorgegeven of zelfs verzwegen omdat in sommige culturen de familieleden van de patiënt willen beschermen door de problemen te verzwijgen.

De vele verhalen van intercultureel bemiddelaars die nadien probleemsituaties moeten rechttrekken, bewijzen volgens de VLK de noodzaak van het (tijdig) inschakelen van een intercultureel bemiddelaar.

Onvoldoende budget

De VLK concludeert tenslotte nog dat het budget van de federale overheid voor de ICB's ontoereikend is. 18% van de ziekenhuizen die een ICB vroegen, zag de vraag afgewezen worden. De Vlaamse overheid zou dan weer de toegang tot de sociale tolken voor huisartsen en andere zorgverstrekkers kunnen verbeteren.

Nu in het nieuws