Haven van Gent heeft tekort aan havenarbeiders

Haven van Gent heeft tekort aan havenarbeiders

Haven van Gent heeft tekort aan havenarbeiders

Print
"We hebben nieuwe havenarbeiders nodig want op sommige dagen zitten we in de knoei en moeten we zelfs mensen laten overkomen uit Oostende en Zeebrugge", zegt de Gentse havenschepen Christophe Peeters. De krapte is zowel een gevolg van het vele werk in de haven als van het afvloeien van havenarbeiders.

De haven van Gent boekte in 2010 records. Er werd 48 miljoen ton geladen en gelost. Dat is 29% meer dan in 2009 en zelfs bijna 2% meer dan in het recordjaar 2008.

De records werden zowel gevestigd in het laden en lossen van zeeschepen als in het laden en lossen van binnenvaartschepen. Het eerste groeide met 31% tot 27,3 miljoen ton. Het tweede nam met 25,5% toe tot 20,7 miljoen ton.

Vooral de export deed het opmerkelijk goed. Dat komt onder meer omdat er nu heel wat schroot kan worden verkocht, voornamelijk aan Turkije.

De belangrijkste handelspartner van de Gentse haven blijft niettemin Brazilië. Dat heeft te maken met de aanvoer van landbouwproducten als met ertsen.

De haven van Gent zorgt voor een rechtstreekse tewerkstelling van 30.000 mensen. Daar komen indirect nog eens 40.000 arbeidsplaatsen bij.

Havenarbeid

Door de gestegen trafiek was er in 2010 ook veel vraag naar havenarbeid. "Er was nauwelijks werkloosheid bij onze dokwerkers. Op sommige dagen was er zelfs een tekort. We dienden dan een beroep te doen op mensen uit Zeebrugge en Oostende", aldus Peeters.

Gent heeft een contingent van zowat 400 havenarbeiders. Alleen zij mogen schepen laden en lossen. De voorbije maanden stapten er evenwel een deel uit, dankzij een regeling die vooral op maat van de haven van Antwerpen werd gemaakt omdat daar wel werkloosheid heerste.

JVG