Voka: "Het is aan PS en N-VA om uitweg te zoeken"

Voka: Het is aan PS en N-VA om uitweg te zoeken

Voka: "Het is aan PS en N-VA om uitweg te zoeken"

Print
Volgens Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is het aan verkiezingstriomfators N-VA en PS, om ons land uit de politieke impasse te loodsen. De instelling blijft ook ijveren voor een duurzame staatshervorming "die ertoe moet leiden dat de regionale overheden een socio-economisch beleid op maat kunnen voeren en ook verantwoordelijkheid dragen voor het gevoerde beleid".

Voka zegt in een communiqué dat het erg betreurenswaardig is dat de onderhandelingen weer in het slop zitten.

"We merken dat de nota-Vande Lanotte op een aantal domeinen hefbomen aanreikt voor economische groeikracht en voor het verhogen van de werkzaamheidsgraad", vertelt voorzitter Luc De Bruyckere. "Het gaat om voorstellen rond werk en arbeidsmarkt, het homogeniseren van economische bevoegdheden en de hervorming van de financieringswet. Daarover moeten sluitende en duurzame afspraken gemaakt worden, zodat de regio's hun eigen beleid ten gronde kunnen voeren, met meer bestuurskracht. Wat daar op het vlak van staatshervorming onvoldoende toe bijdraagt, moeten we desnoods maar loslaten."

Voka pleit voor een meerjarenprogramma voor budgettaire sanering en een hervorming van het werkloosheids- en pensioenstelsel. "Dat doe je niet met tijdelijke oplossingen of een noodregering", aldus De Bruyckere nog. "We moeten nu de systemen aanpassen en voor definitieve oplossingen kiezen, die uitgevoerd worden door een regering met volheid van bevoegdheden. Als we dat niet doen, dan zal de druk van de internationale markten er ons uiteindelijk toch toe dwingen."

.

Nu in het nieuws