Aanleg bufferbekkens loont

Print
Boom - Sinds vele jaren legt de gemeente bufferbekkens aan daar waar grotere rioleringsprojecten zijn uitgevoerd. Er is een bufferbekken onder de Heldenplaats, bovengronds in Hoek en aan de Schommelei, enz. In samenwerking met de provincie zijn er studies rond de waterhuishouding lopende en deels al afgerond voor de industrieterreinen Krekelenberg I en II.
"Dat het zijn vruchten afwerpt is duidelijk. We hebben in Boom geen wateroverlast gehad. Nog dit jaar worden ook zes woningen in de Plantsoenstraat van de riolering van Krekelenberg losgekoppeld en verderop aangesloten. Het is het laagst gelegen punt daar en alleen zo kunnen we hun waterproblemen er oplossen", zegt schepen van openbare werken Anita Ceulemans (Boom één). Inmiddels heeft ook de raad haar goedkeuring aan deze ingreep gegeven.

Jan BOEY
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio