Verlenging school (Jens)-project.

Print
Boom - De dienst diversiteit en preventie heeft een aanvraag ingediend bij het departement Onderwijs en Vorming, in het kader van het project "Flankerend Onderwijsbeleid" voor het schooljaar 2010-2011. Dit als verder zetting van het project Time Out van het schooljaar 2007-2008. Het project Time Out is door de Vlaamse Regering goedgekeurd, goed voor een subsidie van 38.570 euro. De gemeente dient in totaal voor dit project 45.000 euro te voorzien voor het onderdeel Time Out en Individuele Trajectbegeleiding, uit te voeren door Elegast vzw. Scholen dragen 2.000 euro bij. Het gemeentelijk aandeel betreft vooral de loonkost.
Jan BOEY
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio