Turks cultureel centrum blijft omstreden

Mogelijk nieuw Turks cultureel centrum blijft omstreden

Hugo Wilri

De Turkse Vereniging UCCIB houdt tot maandagavond een feest in de voormalige winkel van Spullenhulp aan de Kapelstraat 21 -23. Dit moet de aanloop worden naar een Turks Cultureel - Educatief centrum. Hun komst is erg omstreden.

Districtraadslid Kathelijne Toen (NV.A) is erg verontrust voor de sfeer in de winkelstraat Kapelstraat en wil van de panden waar vroeger Spullenhulp was gevestigd als winkelruimtes behouden. Zij stelt zich ook vragen omdat de Turkse organisatie UCCIB geen enkele band heeft met de Hobokense Gemeenschap, autochtoon en allochtoon. De Hobokense districtsschepen Citak Yeliz, zelf een prominent lid van de plaatselijke Turkse gemeenschap, kende die mensen niet.

Raadslid Toen ging op onderzoek uit en verklaart: " Op een affiche op de ramen van de vroegere Spullenhulp vinden we de afkorting UCCIB . Dit staat voor 'Unie van Islamitische Culturele Centra in België'. Deze unie is gelinkt aan een mystieke religieuze groepering binnen de Islam: Süleymanli genaamd. Deze groep die zich verzet tegen de laïcisering richt overal centra op met verschillende functies : een Koranschool, bibliotheek, liefdadigheid en een cafetaria en gebedsruimtes. Uit een brochure van de Koning Boudewijnstichting en de provincie Limburg leren we dat deze beweging een erg gesloten karakter heeft die geen contact zoekt met andere groeperingen en afwezig is in het maatschappelijk debat. Bovendien gaat dit initiatief niet uit van de lokale Turkse gemeenschap, maar komt het overgewaaid uit Duitsland met centrum Keulen". Kathelijne heeft ook vragen in verband met de vergunningen: " Hoewel de initiatiefnemers het publiek karakter van dit feest benadrukken met op de affiche 'iedereen is welkom', verklaart de politie geen enkele controle te kunnen uitvoeren omwille van ... het private karakter van dit initiatief'. De organisatoren spreken van een toekomstig 'educatief' centrum', niet van een ' cultureel centrum', om zand in de ogen te strooien? ", verklaart raadslid Toen.

Zij heeft ook een brief geschreven naar stadsschepen Robert Voorhamme. In oktober 2010 pakte de schepen voor middenstand, uit met een strategische visie voor het winkelgebied Kioskplaats-Kapelstraat. Door de heraanleg van het plein moest de Kioskplaats opnieuw het commercieel centrum worden van Hoboken. Een andere maatregel is de (her)invulling van strategisch leegstaande panden op de Kioskplaats en in de Kapelstraat. "De komst van het Turks Cultureel - Educatief centrum gaat volledig tegen deze visie in", besluit Kathelijne Toen.

Hugo Wilri

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners