Hof wijst wrakingsverzoek kardinaal Danneels af

Hof wijst wrakingsverzoek kardinaal Danneels af

Hof wijst wrakingsverzoek kardinaal Danneels af

Print
Het Brusselse Hof van Beroep heeft het verzoek van kardinaal Godfried Danneels om onderzoeksrechter Wim De Troy van het onderzoek naar het seksueel misbruik van minderjarigen in de Kerk te halen, ongegrond verklaard.

De kardinaal vond dat De Troy partijdig was, omdat hij aan Meester Walter Van Steenbrugge, die negen slachtoffers vertegenwoordigt, alle 475 inbeslaggenomen slachtofferdossiers van de Commissie-Adriaenssens had laten inzien. Dat was niet alleen partijdig, maar ook een schending van de privacy, meende Danneels.

Het parket-generaal vond dat het verzoek van Danneels on-ontvankelijk was omdat hij nog niet verdacht is, hij is alleen nog maar als getuige gehoord, hij heeft geen belang bij zo'n wrakingsverzoek. Nee, zo zegde het Brusselse Hof. Bij Danneels zijn documenten in beslaggenomen, dus hij heeft wel een belang, hij mocht een wrakingsverzoek tegen De Troy indienen.

Maar het Hof verklaarde het verzoek toch ongegrond omdat De Troy zelf mag beslissen aan wie hij inzage geeft in zijn onderzoeksdossiers. Het is nu wachten op de behandeling van het nieuwe wrakingsverzoek van Jan Hertogen tegen De Troy.

JDW

Nu in het nieuws