"Jaarlijks meer dan 20.000 woningen te weinig gebouwd in België"

Jaarlijks meer dan 20.000 woningen te weinig gebouwd in België

"Jaarlijks meer dan 20.000 woningen te weinig gebouwd in België"

Print
In ons land worden er jaarlijks 20.000 tot 24.000 woningen te weinig gebouwd als men de totale vraag zou volgen. Dat relatieve onderaanbod stuwt de prijzen de hoogte in, zegt het Itinera Institute.

Johan Albrecht en Rob Van Hoofstat onderzochten in opdracht van de denktank waarom de prijzen van woonhuizen en appartementen blijven stijgen alsof er nooit een crisis is geweest.

Als verklaring noemen de onderzoekers onder meer de externe migratie. Dat hoeft geen probleem te zijn als het woningaanbod eveneens stijgt, maar dat is niet het geval. Zo steeg in Vlaanderen het aantal nieuwe gezinnen van 25.000 in 2006 tot 30.000 in 2010, maar daalde de toename van het woningaanbod van 37.000 eenheden in 2006 naar 25.000 eenheden in 2010. Dezelfde trend doet zich voor in Brussel en Wallonië.

"Samengevat betekent dit dat in ons land jaarlijks ongeveer 20.000 tot 24.000 woningen te weinig worden gebouwd om het totale aanbod perfect mee te laten evolueren met de totale vraag", zegt Albrecht.

"Dat relatieve onderaanbod stuwt de prijzen omhoog, met name in de steden waar de vraag het meest stijgt." De onderzoekers pleiten voor een beleid dat nieuwe woningen of renovatie stimuleert. "We zijn van mening dat alleen een geïntegreerd woonbeleid zinvol is", besluiten ze.

MEEST RECENT