Commissie tegen bisschop Hoogmartens: "U brengt geloofwaardigheid Kerk in gevaar"

“Ons bisdom heeft een onafhankelijk zorgteam om slachtoffers op te vangen, maar ik zou graag hebben dat ook daders hierop een beroep zouden kunnen doen." Dat zei de Hasseltse bisschop Patrick Hoogmartens tijdens een agressief verhoor in de Kamercommissie Seksueel Misbruik.

ssimons

Patrick Hoogmartens is sinds 1997 hulpbisschop in Hasselt, waar hij in 2004 bisschop werd. Hij zei dat hij tussen 1997 en nu slechts één enkele situatie heeft meegemaakt van seksueel misbruik van minderjarigen. “Ik heb toen ik dit misbruik vernam in overleg met de dader onmiddellijk het gerecht op de hoogte gebracht, de priester geschorst en de zaak in Rome aangeklaagd. Op vraag van de onderzoeksrechter volgt de priester nu een therapie. Zijn zaak moet nog voorkomen. De dossiers van voor 1997 zijn één hand te tellen”.

Hoogmartens zei verder dat hij slachtoffers van oudere feiten in het verleden altijd heeft aangeraden om contact op te nemen met het meldpunt van de bisschoppen en later met de Commissie-Halsberghe en zijn opvolger de Commissie-Adriaenssens.

Bij de Commissie-Halsberghe was er slechts één aanmelding van iemand uit het bisdom Hasselt, bij de Commissie-Adriaenssens een twintigtal. Het gaat telkens om feiten van de voorbije vijftig, zestig jaar. ”Slachtoffers die zich bij ons meldden, hebben wij altijd aangeraden om naar de politie te stappen. Later deden we deze melding bij de politie zelf, tenzij het slachtoffer het niet wilde. Als slachtoffers mij wilden zien, heb ik ze ook persoonlijk ontvangen”.

Zorgteam ook voor daders

In de helft van al die dossiers samen is de dader overleden. “Sinds er geen Commissie-Adriaenssens meer bestaat hebben we vrijwel alle aanklachten aan het gerecht gemeld. Bovendien hebben wij sinds dan een klein zorgteam van psychologen en hulpverleners opgericht en een externe deskundige aangesteld om de slachtoffers te begeleiden naar heling en herstel. Sommige slachtoffers zegden mij dat ze uitdrukkelijk ook met geloofsgenoten over het misbruik willen praten. De slachtoffers waren dankbaar omdat ze beluisterd werden." "Ik zou echter ook willen dat de daders bij zo’n zorgteam terecht zouden kunnen. Nogal wat slachtoffers willen niet alleen erkenning als slachtoffer, maar ook een gesprek met de dader in aanwezigheid van een derde. Het kan soms nuttig zijn om dat mogelijk te maken.”

De bisschop zei dat hij bij iedere bekentenis door een dader de priester heeft geschorst.

Hoogmartens prees de werking van de Commissie-Adriaenssens, maar was erg kritisch voor de Commissie-Halsberghe, die in één bepaald geval zelf een schadevergoeding van 7 miljoen oude Belgische franken oplegde, bij wijze van voorschot. “Maar omdat de feiten al 45 jaar oud waren en dateerden van voor het bisdom Hasselt werd opgericht - de dader zou nu 100 jaar oud zijn - en een reeks getuigen de feiten ontkenden, werd die 7 miljoen niet betaald.”

Fonds

Over de schadevergoedingen voor slachtoffers zegde Hoogmartens dat eerst en vooral het gerecht moet beslissen hierover. “Als er een uitspraak is moet de dader de schadevergoeding betalen. Eventueel kan er een solidariteit zijn, misschien moet er een fonds komen”.

Hoogmartens vond echter wel dat zo’n fonds een officiële structuur moet hebben en dat de daders daarin geld zouden kunnen storten. “Ook daders van seksueel misbruik uit andere sectoren (scouts, sport) zouden hieraan op vrijwillige basis kunnen bijdragen. In mijn visie moet een schadefonds in ieder individueel geval apart beslissen. Ik wens geen algemene uitspraken te doen over welke schade moet worden uitbetaald”.

Geloofwaardigheid

De parlementsleden waren hard voor Hoogmartens. Siegfried Bracke (N-VA): “U weigert als Kerk niet alleen schadevergoedingen uit te betalen, ik mis het ethisch besef. U roept de daders op tot solidariteit en dat vind ik heel vreemd”. Marie-Christine Marghem (MR) was nog harder: “U moét zich bij de slachtoffers excuseren, U moét schadevergoeding uitbetalen. U brengt de geloofwaardigheid van de Kerk in gevaar”.

Hiernaar gevraagd zegde Hoogmartens dat zijn bisdom nooit heeft bijgedragen in de advocatenkosten van een dader.

JDW

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio