Antwerpen Noord slaat de handen in elkaar

Antwerpen Noord slaat de handen in elkaar

Antwerpen Noord slaat de handen in elkaar

Print
In 2060 wordt volgende week een nieuwe bewonersgroep opgericht. Het wordt de spreekbuis van de wijk.

Bewoners van 2060 of Antwerpen Noord starten volgende week met ‘NOORD ant-woord!’.

“Er zijn veel wijkbewoners die zich inzetten voor onze wijk, maar dat los van elkaar doen. Via ‘NOORD ant-woord!’ kunnen ze elkaar makkelijker ontmoeten en netwerken”, zegt één van de initiatiefnemers. Op termijn willen de wijkbewoners een stuurgroep oprichten. “Met de bedoeling zeer snel problemen te traceren en op te lossen en de positieve kanten en initiatieven van de buurt in het zonnetje te zetten.”

Woensdag 22 december om 20 uur vindt de eerste open wijkvergadering van ‘NOORD ant-woord!’ plaats. De bedoeling is om wijkbewoners, ondernemers, wijkorganisaties en beleidsmakers rond de tafel te krijgen. Verder is iedereen is welkom in Centrum de Wijk aan het Willy Vandersteenplein 1.

PVDP

http://noordlink.wordpress.com

Nu in het nieuws