GVA peilt naar kiesintenties in Turnhout

PEILING. Eén ding staat vast: de onbesliste kiezer beslist in Turnhout

“We hebben nog een week.” Vermoedelijk is dit de uitspraak die het vaakst te horen is in de Turnhoutse partijlokalen. De kandidaten hebben nog een week de tijd om een grote groep zwevende kiezers te overtuigen. Zij beslissen over winst en verlies.

Guy Van Nieuwenhuysen


MEER OVER Gemeenteraadsverkiezingen 2018

DOEN!