Hoe verloopt het samenleven tussen allochtonen en autochtonen in uw wijk?

Foto: gva

Hoe verloopt het samenleven tussen allochtonen en autochtonen in uw wijk?

Print
Antwerpen - Vindt u dat het samenleven in uw wijk tussen autochtonen en allochtonen goed verloopt? Die vraag, net als tientallen anderen, legde onderzoeksbureau iVOX voor aan 4400 Antwerpenaren uit de verschillende wijken, buurten en districten van de Scheldestad. Dat samenleven met mensen van verschillende origine lijkt al bij al goed te verlopen, zo meent ruim 62 procent van de bevraagde Antwerpenaren, al zijn er ook wijken waar de sociale mix minder goed accordeert.

Hoeveel procent van de inwoners vindt dat het samenleven tussen allochtonen en autochtonen in zijn wijk goed verloopt? Ontdek het via onze interactieve kaart!

In Oud-Berchem, het gedeelte van Berchem binnen de grenzen van de Ring, woont een kleine 40 procent mensen van vreemde origine, maar tot veel spanningen met de autochtone bevolking lijkt dat niet te leiden, integendeel. Maar liefst 80 procent van de ondervraagden vindt dat het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen er goed verloopt. 72 procent van de inwoners van Oud-Berchem meent dat de mix van allochtonen en autochtonen goed zit in de wijk. Ook daarmee scoort deze buurt ruim boven het gemiddelde (57%).

Dat een grote aanwezigheid van mensen van vreemde origine in de wijk niet meteen hoeft te resulteren in grote samenlevingsproblemen bewijst Oud-Borgerhout. De wijk telt met 55 procent een zeer hoge concentratie van mensen wiens roots elders liggen, maar toch vindt ruim 71 procent van de Oud-Borgerhoutenaren dat het best wel botert tussen geboren en getogen Antwerpenaren en de rest.

Maar een garantie op succes is het niet. Het Kiel kent ook bepaalde wijken met een hoog aandeel allochtonen, maar daar lijkt het samenleven wat minder van een leien dakje te verlopen. Nauwelijks 40 procent vindt het samenleven er goed en amper 36 procent vindt dat de mix tussen allochtonen en autochtonen goed verdeeld is. Op het Kiel is ook maar een kleine meerderheid van de inwoners (56%) tevreden over het contact dat ze hebben met hun buren.

Heel anders is het in de Polderdistricten Berendrecht, Zandvliet en Lillo waar maar liefst negen op de tien bewoners vinden dat de mensen er een goed contact met elkaar hebben. Dat in deze districten het stadsgevoel ver weg is bewijst ook het zeer lage aandeel allochtonen. 9,1 procent van de inwoners is er van andere origine, een behoorlijk homogene bevolking dus.

Hoeveel procent van de inwoners vindt dat het samenleven tussen allochtonen en autochtonen in zijn wijk goed verloopt?
Klik op een wijk of buurt op de kaart en ontdek de onderzoeksresultaten.