<strong>Geert Bourgeois (N-VA) - Minister-president, Buitenlands Beleid, Erfgoed</strong><br> N-VA-oprichter Geert Bourgeois (63) maakt zijn droom waar door Vlaams minister-president te worden. Dat gebeurt wellicht in alle rust, met veel dossierkennis maar weinig bevlogenheid. De West-Vlaming Bourgeois was de afgelopen jaren viceminister-president van de Vlaamse regering, bevoegd voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. De man staat bekend als redelijk onbuigzaam. Dat hebben CD&V en SP.A vooral gemerkt in het dossier rond de onderwijshervorming, waarbij de visie van N-VA lijnrecht inging tegen die van de toenmalige coalitiepartners CD&V en SP.A. © belga

<strong>Liesbeth Homans (N-VA) - Viceminister-president, Wonen, Armoede,Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Stedenbeleid, Inburgering, en Sociale Economie</strong><br> Liesbeth Homans (42), nu nog schepen en OCMW-voorzitter in Antwerpen, heeft een loodzware portefeuille. Al lag dat in de lijn van de verwachtingen, vermits ze een tijdlang zelfs in de running was voor de hoogste post, die van minister-president. Maar aangezien ook Bourgeois zijn zinnen op die post had gezet, hield Homans de eer aan zichzelf door te ver­klaren dat ze die functie niet combineerbaar achtte met die van ‘single mom’ van twee jonge kinderen. Homans, zeer close met voorzitter Bart De Wever, is net als Bourgeois gekend om haar recht-door-zee-stijl. Als Antwerps schepen en OCWM-voorzitter ging ze in het begin van haar ambtstermijn met de botte bijl door haar departement, waarbij ze zich weinig aantrok van de kritiek die dat uitlokte.© belga

<strong>Ben Weyts (N-VA) - Openbare Werken, Mobiliteit, Toerisme en Vlaamse Rand</strong><br> Ben Weyts (44) neemt met de bevoegdheden Openbare Werken en Mobiliteit de ministerportefeuille van Hilde Crevits (CD&V) haast helemaal over. Weyts, die in het Vlaams-Brabantse Beersel woont, is als ondervoorzitter van de N-VA een van de sterkhouders van zijn partij. De man komt goed overeen met Bourgeois, was trouwens een tijdlang zijn woordvoerder. Zijn bijnaam in Franstalig België is ‘Ben Laden’, wat op dezelfde onverzettelijkheid wijst in communautaire thema’s als bij Bourgeois. Weyts zal het als minister van Openbare Werken echter vooral niet onder de markt hebben met het dossier van de Oosterweelverbinding, dat in deze regering nu eindelijk zijn beslag moet krijgen. © belga

<strong>Philippe Muyters (N-VA) - Sport, Economie, Werk, Wetenschapsbeleid en Innovatie</strong><br> Philippe Muyters (52), de vroegere topman van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), krijgt alle belangrijke economische bevoegdheden in één hand. Hoewel Muyters bij het grote publiek bekend raakte om een stomme rekenfout, is bij N-VA iedereen het erover eens dat de man fel gegroeid is in zijn rol als minister. Het is nu aan Muyters, afkomstig van Edegem bij Antwerpen en broer van de Antwerpse korpschef Serge Muyters, om als minister van Werk iedereen in Vlaanderen aan de slag te krijgen, een thema waarover hij door CD&-V vaak fel onder vuur werd genomen. © belga

<strong>Hilde Crevits (CD&V) - Onderwijs</strong><br> De minister van ‘beton’ in de vorige Vlaamse regering buigt zich de komende vijf jaar over het onderwijs in Vlaanderen. Crevits (47), die bij de jongste verkiezingen bijzonder goed scoorde, had voor de verkiezingen al aangegeven dat ze wel eens wat anders wilde doen. Met Onderwijs krijgt ze bovendien een van de zwaardere portefeuilles, en een domein dat de CD&amp;V in het bijzonder aanbelangt, gelet op de band met het katholieke onderwijsnet. Het zal echter over eieren lopen zijn voor de minister uit het West-Vlaamse Torhout: N-VA stelde zich in dit dossier de afgelopen jaren bijzonder eigenzinnig op.Ten slotte: Crevits behoort als ACW’er tot de linkervleugel van de christendemocraten.© belga

<strong>Jo Vandeurzen (CD&V) - Welzijn</strong><br> Ook oude rot Jo Vandeurzen?(56) blijft voor CD&V als minister in de Vlaamse regering zetelen. Voor het grote publiek is hij als minister van Welzijn, een post die hij in de regering-Bourgeois opnieuw opneemt, vaak onzichtbaar, maar achter de schermen roert hij zich vaak als een gewiekste onderhandelaar. Bovendien kent Vandeurzen, afkomstig uit Limburg, de welzijnssector door en door en wist hij N-VA tijdens de onderhandelingen te bewegen tot toegevingen om het budget voor de welzijnssector op te drijven. © belga

<strong>Joke Schauvliege (CD&V) - Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Natuur, Landbouw en Visserij</strong><br> Schauvliege (44) is het departement Cultuur dus kwijt, al zal ze daar misschien zelf niet rouwig om zijn, gelet op enkele pijnlijke flaters. Toch houdt ze een redelijk indrukwekkende ministerportefeuille over, met onder andere Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening. Met Landbouw en Visserij erbij komt ze nu tevens in het vizier van machtige belangengroeperingen als de Boerenbond. Schauvliege, met thuisbasis in het Oost-Vlaamse Evergem, staat intussen bekend als een bekwame en gedreven vakminister, die het liefst in de schaduw werkt. Ze behoort net als collega’s Vandeurzen en Crevits tot de linkervleugel van haar partij.© belga

<strong>Annemie Turtelboom (Open VLD) - Begroting, Financiën en Energie</strong><br> Uittredend Justitieminister Annemie Turtelboom (46) gaat aan de slag als minister van Begroting, Financiën en Energie. Turtelboom dreigde federaal uit de boot te vallen aangezien Open VLD daar wellicht maar twee ministerposten krijgt en die vermoedelijk naar Maggie De Block en Alexander De Croo gaan. © belga

<strong>Sven Gatz (Open VLD) - Media, Cultuur en Brussel </strong><br> Dé verrassing was de aanduiding van Sven Gatz. Gatz kondigde het nieuws gisteravond zelf aan op Twitter: 'Mijn favorieteGodfather-quote: net toen ik dacht dat ik eruit was, trekken ze mij er weer in.' Gatz verliet namelijk in 2011 de nationale politiek en werd toen directeur van de Unie van de Belgische Brouwers. Hij begon zijn politieke carrière bij de Volksunie. Toen die partij uiteenviel, koos hij voor Spirit. Maar toen die beweging een kartel vormde met SP.A, stapte hij over naar Open VLD samen met Patrik Vankrunkelsven. Vanaf 1999 zetelde Gatz eerst in het Vlaams en later in het Brussels Parlement. Bier proeven en zelf brouwen was altijd al een van zijn hobby's, waardoor hij bij de Belgische Brouwers terechtkwam. En nu keert hij dus terug naar de politiek, als minister voor Media, Cultuur en Brussel © belga

© belga

1/10

Negen nieuwe Vlaamse ministers leggen eed af

Dit is de nieuwe Vlaamse regering

De negen nieuwe Vlaamse ministers hebben de eed afgelegd bij parlementsvoorzitter Jan Peumans. De kersverse minister-president Geert Bourgeois mocht de spits afbijten. Hij werd gevolgd door de ministers Hilde Crevits, Annemie Turtelboom, Liesbeth Homans, Ben Weyts, Jo Vandeurzen, Philippe Muyters, Joke Schauvlieghe. Als laatste sprak Sven Gatz, de verrassing van Open VLD, zijn trouw aan de grondwet uit.

'Vlaamse overheid wordt andere overheid'

© belga

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft in het Vlaams Parlement zijn regeerverklaring afgelegd. Hij benadrukte dat de overheid slanker wordt en minder regels wil opleggen.

Drie kernwoorden schoof de nieuwe minister-president naar voor: vertrouwen, verbinden en vooruitgang.

'De Vlaamse overheid zal nog wel doelstellingen formuleren, maar zal de vrijheid geven om zelf uit te werken hoe die doelstellingen bereikt worden', zei Bourgeois. 'We gaan voor regelluwte en administratieve vereenvoudiging.'

Dat betekent dat elke Vlaming zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen, kondigt Bourgois aan. De nieuwe regering wil meer mensen aan het werk. Ze wil investeren in het aanbod Nederlands als tweede taal. 'Want Nederlands is de belangrijkste toegangspoort.' In het onderwijs wil Vlaanderen investeren in schoolgebouwen, en de waardering van de leerkracht verhogen. 'We willen de mechanismen die armoede uitlokken wegwerken, en de zelfredzaamheid verhogen.'

Vanaf 2015 wil de nieuwe regering een begroting in evenwicht, ook al kijkt ze aan tegen een tekort van 1,4 miljard euro. 'Dat willen we bereiken zonder nieuwe belastingen, wel met besparingen en nieuwe inkomsten.' Er wordt bespaard op de overheid, die slanker en efficiënter moet; op steun aan derden; en op publieke diensten zoals het openbaar vervoer. Die zullen hogere tarieven mogen aanrekenen. 'Eerlijk: je kan niet zo zwaar besparen zonder inspanningen', geeft Bourgeois toe. 'Maar we snoeien om te groeien.'

Daarnaast wil de regering geld vrijmaken om te investeren in welzijn en economie. De beide domeinen zouden elk tot een half miljard extra krijgen.

Regering-Bourgeois zweert trouw aan de koning

Vanmorgen legde de negenkoppige Vlaamse regering de eed af voor het Vlaams Parlement. Als eerste sprak minister-president Geert Bourgeois de woorden 'Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, en aan de wetten van het Belgische volk' uit. Gevolgd door de viceminister-presidenten Hilde Crevits, Annemie Turtelboom en Liesbeth Homans, en ministers Ben Weyts, Jo Vandeurzen, Philippe Muyters, Joke Schauvlieghe. Als laatste sprak Sven Gatz, de verrassing van Open VLD, zijn trouw aan de grondwet uit.

Met de woorden 'De Vlaamse regering is aldus samengesteld' rondde Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans de eedaflegging af.

Na de eedaflegging sprak parlementsvoorzitter Jan Peumans de nieuwe regering nog toe. Hij riep de ministers op om het parlement te respecteren en zijn rol te laten spelen. 'Het parlement is geen applausmachine. Het parlement zal zijn rol opnemen die zich toekomt: controleur van de uitvoerende macht.'

Eerste Vlaams-nationalistische regeringsleider

De ministers begonnen daarna aan hun allereerste ministerraad, waarin ze Geert Bourgeois aanduidden als minister-president. "We verwachten geen grote moeilijkheden", grapte Ben Weyts voor aanvang.

Daarop trok Bourgeois naar de koning om daar de eed af te leggen. Ook ontslagnemend premier Elio Di Rupo was daarbij aanwezig. Het was meteen de eerste keer dat een Belgisch staatshoofd een Vlaams-nationalistische regeringsleider over de vloer kreeg.

Morgen volgt een plenair debat over de regeringsverklaring. Maandag moet het Vlaams parlement de regering het vertrouwen geven.

Bourgeois krijgt sleutels van nieuwe Vlaamse Regering

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

1/26

De negen nieuwe Vlaamse ministers hebben de eed afgelegd bij parlementsvoorzitter Jan Peumans. De kersverse minister-president Geert Bourgeois mocht de spits afbijten. Hij werd gevolgd door de ministers Hilde Crevits, Annemie Turtelboom, Liesbeth Homans, Ben Weyts, Jo Vandeurzen, Philippe Muyters, Joke Schauvlieghe. Als laatste sprak Sven Gatz, de verrassing van Open VLD, zijn trouw aan de grondwet uit.

N-VA-oprichter Geert Bourgeois (63) maakt zijn droom waar door Vlaams minister-president te worden. Dat gebeurt wellicht in alle rust, met veel dossierkennis maar weinig bevlogenheid. De West-Vlaming Bourgeois was de afgelopen jaren viceminister-president van de Vlaamse regering, bevoegd voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. De man staat bekend als redelijk onbuigzaam. Dat hebben CD&V en SP.A vooral gemerkt in het dossier rond de onderwijshervorming, waarbij de visie van N-VA lijnrecht inging tegen die van de toenmalige coalitiepartners CD&V en SP.A.

Vlaamse regering legt eed af

De nieuwe Vlaamse regering heeft vanochtend in het Vlaams parlement de eed afgelegd. Vannacht raakte bekend dat Open Vld Annemie Turtelboom en Sven Gatz afvaardigt als ministers. Vooral Gatz is een onverwachte naam, dat was ook te horen aan de reacties tijdens zijn eedaflegging.

Nu in het nieuws