“Antwerpen kan na de coronacrisis een betere stad zijn daarvoor”. Dat zeggen zes experts met uiteenlopende specialisaties: stadsontwikkeling, sociaal welzijn, economie, mobiliteit, onderwijs, cultuur en vrije tijd. Onze journalist, Sacha Van Wiele, had met al deze experts een gesprek via Skype. Daaruit kwamen briljante ideeën. Briljant, maar ook haalbaar. We presenteren je ze in de zesdelige reeks 'Antwerpen na corona'.
WONEN EN LEVENBEKIJK HET INTERVIEWVragen? Ideeën? Praat meeSOCIAAL WELZIJNBEKIJK HET INTERVIEWVragen? Ideeën? Praat meeWERKEN EN ONDERNEMEN
BEKIJK HET INTERVIEWVragen? Ideeën? Praat mee


MOBILITEITBEKIJK HET INTERVIEWVragen? Ideeën? Praat meeCULTUUR EN VRIJE TIJDBEKIJK HET INTERVIEWVragen? Ideeën? Praat meeONDERWIJSBEKIJK HET INTERVIEWVragen? Ideeën? Praat mee


JOUW VRAGEN