ACTIEVOORWAARDEN AANBOD MET CANON EOS CAMERA, IPHONE SE OF SAMSUNG GALAXY TAB A.

Actievoorwaarden - Een Canon EOS camera of iPhone SE voor iedere nieuwe* (winkel)abonnee van 24 maanden. Een Samsung Galaxy Tab A voor iedere nieuwe* (winkel)abonnee van 12 maanden.

Mediahuis NV, 0439.849.666, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen.

Neem als nieuwe* (winkel)abonnee een (winkel)abonnement van 24 maanden op Gazet van Antwerpen en ontvang een Canon EOS camera of iPhone SE. Neem als nieuwe* (winkel)abonnee een (winkel)abonnement van 12 maanden en ontvang een Samsung Galaxy Tab A. Het aanbod van deze actie is enkel geldig in België, beperkt in aantal en beperkt geldig tot en met 30 september 2016.

Het aanbod is enkel van toepassing op tijdige bestellingen via de online registratie-module, telefonisch via 03/303 30 38 of via een persoonlijk voordeelformulier/inschrijfformulier. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en het is enkel van toepassing voor een nieuwe* (winkel)abonnee van 12 of 24 maanden op Gazet van Antwerpen. Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en kan niet worden overgedragen.

Je betaalt gedurende 24 maanden:

Je krant met Canon EOS camera met iPhone SE
Compleet €29,50 /mnd €29,50 /mnd
Digitaal + zaterdagkrant €26,50 /mnd €26,50 /mnd
Digitaal i €24,50 /mnd €24,50 /mnd
+eenmalig: €149 bij de eerste inning +eenmalig: €149 bij de eerste inning

Je betaalt gedurende 12 maanden:

Je krant met Samsung Galaxy Tab A
Compleet €29,50 /mnd
Digitaal + zaterdagkrant €26,50 /mnd
Digitaal i €24,50 /mnd
+eenmalig: €49 bij de eerste inning


Afhankelijk van de door jou gekozen abo-formule zoals uiteengezet onder de Algemene Voorwaarden Abonnementen ontvang je de papieren krant ofwel niet, ofwel elke verschijningsdag ofwel enkel op zaterdag in je brievenbus of bij je krantenwinkel. Bij elke formule ontvang je gedurende 12 of 24 maanden (afhankelijk van uw keuze) de digitale edities van Gazet van Antwerpen op elke verschijningsdag binnen de Google play applicatie of App Store. Bij het aangaan van een (winkel)abonnement van 24 maanden op Gazet van Antwerpen ontvang je een Canon EOS camera of een iPhone SE. Bij het aangaan van een (winkel)abonnement van 12 maanden op Gazet van Antwerpen ontvang je een Samsung Galaxy Tab A. Kies je ervoor om géén toestel bij je abonnement te ontvangen, dan kan je intekenen op een 12 maandenabonnement met korting. Zo betaal je €19,50 per maand voor Compleet, € 16,50 per maand voor Digitaal+Zaterdagkrant, € 14,50 voor Digitaal.

De vaste duurtijd van het (winkel)abonnement met een Canon EOS camera of iPhone SE is 24 maanden. De vaste duurtijd van het (winkel)abonnement met een Samsung Galaxy Tab A is 12 maanden. Bij voortijdige stopzetting van dit abonnement is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd: van 600 euro bij keuze voor de Canon EOS camera, van 500 euro bij keuze voor de iPhone SE, van 300 euro bij keuze voor de Samsung Galaxy Tab A.

Door in te tekenen op deze actie aanvaard je deze actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden Abonnementen die eveneens van toepassing zijn, tenzij hier uitdrukkelijk anders vermeld. Voormelde Algemene Voorwaarden Abonnementen voorzien onder meer in een herroepingsrecht zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de eerste (digitale) krant of product. Alle modaliteiten hieromtrent én een herroepingsformulier vind je terug onder www.mediahuis.be/voorwaardenabonnementen.

Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd. Informatie over ORD (onlinebeslechtiging consumentengeschillen)

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van je (eerste) betaling, wordt er een leveringsmoment voorgesteld via e-mail. Bij pas gelanceerde toestellen, of indien de leverancier door een andere reden niet tijdig aan de vraag voldoet, kan de levering langer duren en ontvang je daarover een bericht via e-mail. Je hebt 2 jaar garantie op het toestel. Surf naar www.gva.be/promo voor meer informatie.

Je gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis NV (2050 Antwerpen, Katwilgweg 2) toegankelijk voor Mediahuis-groep (zie www.mediahuis.be/privacy). Ze zijn bestemd voor de verkoop en promotie van producten en diensten van Mediahuis-groep en partners. Je hebt via privacy@mediahuis.be recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen verwerking en doorgifte van je gegevens.

* Enkel nieuwe (winkel)abonnees. Een 'nieuwe (winkel)abonnee' betekent een meerderjarige natuurlijke persoon die geen (winkel)abonnee is van Gazet van Antwerpen. Deze persoon heeft op het moment van intekening geen (winkel)abonnement of een abonnement op Gazet van Antwerpen op het betreffende adres.

Keer terug »