• Veilige betaling
  • Klantendienst: 03 303 30 38

Voordelig proefabonnement

Lees nu Gazet van Antwerpen de hele week voor de prijs van het weekend

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden – Abonneer je nu voor maar € 11,50 per maand ( max 6 maanden).

Mediahuis NV, 0439.849.666, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen.

Neem als nieuwe* (winkel)abonnee een (winkel)abonnement van 6 maanden op Gazet van Antwerpen Digitaal+Zaterdagkrant aan 11,50 euro/maand. Je kan er ook voor kiezen om géén papieren krant op zaterdag in jouw brievenbus te ontvangen. In dat geval ontvang je Gazet van antwerpen Digitaal. Ook aan 11,50 euro/maand.

Het aanbod van deze actie is enkel geldig in België, via deze online registratie-module. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere promoties of een abonnement op Gazet van antwerpen gedurende de laatste 7 maanden op hetzelfde adres. Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en kan niet worden overgedragen. Je kunt maar 1x genieten van dit voordeeltarief.

Afhankelijk van de door jou gekozen abo-formule zoals uiteengezet onder de Algemene Voorwaarden Abonnementen ontvang je de papieren krant ofwel niet, ofwel enkel op zaterdag in je brievenbus of bij je krantenwinkel. Bij elke formule ontvang je gedurende de gekozen periode de digitale edities van Gazet van antwerpen op elke verschijningsdag binnen de Google play applicatie of App Store.

Indien je kiest voor betaling via domicilëring of kredietkaart, heb je de mogelijkheid om je abonnement maandelijks op te zeggen. Dit doe je best 14 dagen voor de vervaldag. Neem hiervoor contact op met onze Klantendienst. Na 6 maanden wordt je abonnement – zonder tegenbericht - automatisch verlengd aan de gewone abonnementstarieven. Die vind je dagelijks in de colofon van de krant. Kies je voor betaling via overschrijving, dan kies je er voor om meteen voor 6 maanden te betalen (aan 69 euro). Deze formule is niet maandelijks opzegbaar. Je abonnement wordt niet automatisch verlengd na afloop van de 6 maanden.

Door in te tekenen op deze actie aanvaard je deze actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden Abonnementen die eveneens van toepassing zijn, tenzij hier uitdrukkelijk anders vermeld. Voormelde Algemene Voorwaarden Abonnementen voorzien onder meer in een herroepingsrecht zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de eerste (digitale) krant of product. Alle modaliteiten hieromtrent én een herroepingsformulier vind je terug onder www.mediahuis.be/voorwaardenabonnementen.

Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd. Informatie over ODR (online beslechting consumentengeschillen): http://ec.europa.eu/odr Je gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis NV (2050 Antwerpen, Katwilgweg 2) toegankelijk voor Mediahuis-groep (zie www.mediahuis.be/privacy). Ze zijn bestemd voor de verkoop en promotie van producten en diensten van Mediahuis-groep en partners. Je hebt via privacy@mediahuis.be recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen verwerking en doorgifte van je gegevens.

* Enkel nieuwe (winkel)abonnees. Een 'nieuwe (winkel)abonnee' betekent een meerderjarige persoon die geen (winkel)abonnee is van Gazet van antwerpen. Deze persoon mag geen (winkel)abonnement op Gazet van antwerpen hebben gehad gedurende de laatste 7 maanden op hetzelfde adres.

Keer terug ›