Wedstrijdreglement “Win een optreden van Kapitein Winokio”

Concept en organisatie
Mediahuis nv, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator), organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers zich inzetten om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen.
De deelnemers van de wedstrijd zijn de klasjes die opgenomen zijn in het online album op www.gva.be/eersteklasje.

Deelnemers kunnen sympathisanten oproepen om voor hun klas te stemmen via het album toegankelijk via www.gva.be/eersteklasje. Je kan 1 stem uitbrengen per e-mailadres en per IP-adres.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.

De organisator  kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of stemmer aan deze en/of andere wedstrijden.

Prijzenpot
4 Hoofdprijzen: Een akoestisch optreden van Kapitein Winokio op 8 november om 10 uur in het pop-up café van Gazet van Antwerpen, dat ter gelegenheid van hun 125ste verjaardag wordt geopend.
Uit elke regio van de provincie Antwerpen (Metropool, Kempen, Mechelen en Waas) wint het klasje met de meeste stemmen. Elk winnend klasje mag met de eerste leerjaren van zijn school (max 50 leerlingen en schoolbegeleiders) naar het optreden van Kapitein Winokio.  Een autobus van Reizen Lauwers zal de kinderen oppikken om 9 uur en brengen naar Antwerpen. Daar zal het optreden 1 uur duren en de autobus brengt de kinderen terug naar school.
Troostprijzen: De top 10 klasjes met de meeste stemmen, ontvangen een pop van Kapitein Winokio voor elk kindje van de klas.

Aanduiding van de winnaar
De klas met het meeste aantal stemmen uit regio Metropool, Kempen, Mechelen en Waas wint de hierboven vermelde prijs.
De school van het klasje die winnaar was van de wedstrijd “Win een optreden van Kapitein Winokio” in 2015 kan dit jaar niet opnieuw de hoofdprijs winnen.
De winnende klassen ontvangen na afloop van de wedstrijd een mail met verdere informatie in verband met de prijs.
Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar.
De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. De prijs kan niet worden overgedragen. Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd. Deze prijs wordt verstrekt zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator.

Looptijd
De wedstrijd start op donderdag 29 september 2016 en eindigt op donderdag 13 oktober 2016 om middernacht.

Privacy
De volledige privacy-policy zoals toegepast door de organisator staat op http://mediahuis.be/privacy-policy.
De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NV Mediahuis in 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2.  NV Mediahuis is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen van de Mediahuis-groep.
U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de Mediahuis-groep.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS.  Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de Mediahuis-groep (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.

Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan de Mediahuis-groep aanneemt dat ze interessante informatie hebben voor u.  Uw e-mailadres wordt enkel doorgegeven mits uw toestemming.
U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via uw account. U heeft daarnaast ook via privacy@mediahuis.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.