Wedstrijdreglement “Win een klasuitstap naar Efteling ”
Concept en organisatie

Mediahuis nv, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator), organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers zich inzetten om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen.

De deelnemers van de wedstrijd zijn de klasjes die opgenomen zijn in het online album op www.gva.be/eersteklasje.

Deelnemers kunnen sympathisanten oproepen om voor hun klas te stemmen via het album toegankelijk via www.gva.be/eersteklasje. Je kan 1 stem uitbrengen per e-mailadres en per IP-adres.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.

De organisator  kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of stemmer aan deze en/of andere wedstrijden.

Prijzenpot

4 Hoofdprijzen: Een klasuitstap naar Efteling inclusief busvervoer naar Efteling en weer tot aan de schoolpoort (max. 1 bus per school). De datum van de uitstap is onderling af te spreken met Efteling.
Uit elke regio van de provincie Antwerpen (Metropool, Kempen, Mechelen en Waas) wint het klasje met de meeste stemmen per leerling in de klas. Zo maakt een klas met 5 leerlingen evenveel kans als een klas met 30 leerlingen Het aantal leerlingen in de klas wordt vastgesteld op basis van het aantal namen op de foto, ook kinderen die op de dag van de foto ziek waren, worden meegerekend.. Elk winnend klasje mag met het winnende eerste klasje – en dus niet met alle eerste leerjaren (max 40 leerlingen en schoolbegeleiders) naar de Efteling.

Aanduiding van de winnaar
De klas met het meeste aantal stemmen uit regio Metropool, Kempen, Mechelen en Waas wint de
hierboven vermelde prijs.

Klassen die buiten de regio’s Metropool, Kempen, Mechelen en Waas vallen, maken geen kans op de hoofdprijs.
De school van het klasje die winnaar was van de wedstrijd “Win een optreden van Kapitein Winokio” in 2016 kan dit jaar niet opnieuw de hoofdprijs winnen.
De winnende klassen ontvangen na afloop van de wedstrijd een mail met verdere informatie in verband met de prijs.
Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar.
De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. De prijs kan niet worden overgedragen. Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd. Deze prijs wordt verstrekt zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator.

Looptijd
De wedstrijd start op woensdag 27 september 2017 en eindigt op dinsdag 10 oktober 2017 om middernacht.

Privacy

De volledige privacy-policy zoals toegepast door de organisator staat op http://mediahuis.be/privacy-policy.
De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NV Mediahuis in 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2.  NV Mediahuis is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen van de Mediahuis-groep.
U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de Mediahuis-groep.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS.  Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de Mediahuis-groep (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.

Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan de Mediahuis-groep aanneemt dat ze interessante informatie hebben voor u.  Uw e-mailadres wordt enkel doorgegeven mits uw toestemming.
U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via uw account. U heeft daarnaast ook via privacy@mediahuis.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.