CIPAL verzamelt verkiezingsuitslagen

Print
De stem die u op 8 oktober elektronisch uitbrengt wordt opgeslagen op een magneetkaart en via het C-netwerk naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd. Hooguit een halfuurtje later kennen ze daar de verkiezingsuitslagen. Als alles goed gaat toch. Maar bij CIPAL, de intercommunale achter dit informaticavernuft, slapen ze op beide oren.
BR>De tijd van de koeriers die de verkiezingsuitslagen persoonlijk naar het ministerie brachten of later het faxen van die uitslagen is voorbij. Nu worden alle uitgebrachte stemmen per kantoor op één diskette opgeslagen. De gegevens daarvan belanden in de totalisatiemachine. Via het C-netwerk worden ze vervolgens doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. De hele procedure duurt nauwelijks een halfuurtje. Binnenlandse Zaken plaatst de uitslagen op de website van de Vlaamse Gemeenschap (www.vlaanderen.be) waar de media en u en ik ze kunnen bekijken.
Verantwoordelijke voor al dit elektronisch vernuft in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant is de Geelse intercommunale CIPAL, die al sinds maanden de gemeenteraadsverkiezingen voorbereidt. Vóór D-day op 8 oktober zal het hele systeem twee keer worden getest. "Dan doen we alsof het échte verkiezingen zijn", zegt projectcoördinator Jef Gielen. "Alle ambtenaren doen tegelijk mee. Zo kunnen we zien hoe het netwerk zich gedraagt en of onze server zoveel gebruikers aankan."

Hackers


Toch bestaan er rampscenario's. "Zoals wanneer een overijverige aannemer op zondag het idee krijgt om een fietspad aan te leggen en per ongeluk door een kabel steekt", lacht projectmanager Patrick Roten. "Dat kunnen we niet vermijden. In dat geval is er één gemeente niet langer verbonden met het C-netwerk. Geen ramp, want we kunnen de verkiezingsuitslagen nog steeds faxen. Natuurlijk kan de centrale van Belgacom het óók begeven. Dat is een externe factor. Net zoals pc's die niet werken of slechte diskettes. Dat is het probleem van Binnenlandse Zaken. Dat moet die dingen van tevoren testen."
En wat met computerhackers? Kunnen die het C-netwerk niet in de war sturen? "Het is geen publiek netwerk", legt Jef Gielen uit. "Geen enkele computerfreak kan erop."
En zelfs als op 8 oktober alles foutloopt, heeft het CIPAL-systeem nog een reserve. "Onze servers zijn ontdubbeld", zegt Patrick Roten. "Dat betekent dat we in twee aparte gebouwen twee systemen hebben die het werk kunnen doen. Als het ene defect is, hebben we het andere nog. Er zou eigenlijk al een boeing op de twee gebouwen moeten storten opdat we helemaal niks meer zouden kunnen doen."

Nachtwerk


"Maar op 8 oktober staat de hele ploeg wél standby", zegt Roten. "Nadat we eerst zélf zijn gaan stemmen, natuurlijk. Want zo moet onder meer de helpdesk worden bemand, voor de gemeenten die die dag een computerprobleem hebben. Tja, we zullen wel tot ver na middernacht in de weer zijn."
En daarna? Pintjes pakken op de goeie afloop? "Nee", lacht Roten. "Want de volgende dag is het maandag. En dan hangen die overheidsdiensten weer vanaf 8u aan de telefoon, met een of ander computerprobleem."