PVDA wil Antwerpen én haven klimaatneutraal tegen 2040

Print
PVDA wil Antwerpen én haven klimaatneutraal tegen 2040

Foto: Joris Herregods

Antwerpen -

PVDA heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober een eigen klimaatplan opgesteld voor Antwerpen waarmee stad én haven tegen 2040 zo goed als volledig klimaatneutraal zouden kunnen worden. De linkse partij pleit voor een stedelijk energiebedrijf dat een zonne-, wind- en warmteplan kan coördineren en wil de havenindustrie “niet langer als vijand, maar als troef voor het klimaat” zien.

PVDA kijkt voor haar ambitieuze klimaatplan naar de haven als “CO2-stofzuiger”: de door de industrie uitgestote CO2 moet volgens de partij massaal worden afgevangen om er met behulp van waterstof methaan of methanol van te maken, belangrijke grondstoffen voor de petrochemische industrie. Verder ziet PVDA heil in een investeringsplan voor een stadsbreed warmtenet van zowat 575 miljoen euro om restwarmte niet verloren te laten gaan.

“Er lopen op dat vlak al proefprojecten en kleinschalige initiatieven, maar het moet allemaal veel sneller en grootschaliger om een voorloper te worden in plaats van achterop te blijven hinken”, zegt PVDA’er en bioloog Jos D’Haese. “De stad kan een grotere rol spelen met wat politieke wil, bijvoorbeeld door extra voorwaarden rond klimaat op te nemen in de concessieovereenkomsten voor gronden in de haven.”

Het stedelijk energiebedrijf dat PVDA wil opgericht zien, zou zelf moeten investeren in zonnepanelen op daken van magazijnen en parkeergebouwen, in extra windmolens en in het warmtenet. Maar de partij wil het energiebedrijf ook gebruiken om een derdebetalerssysteem in te voeren waarbij Antwerpenaars de kosten voor een duurzame renovatie van hun woning kunnen afbetalen via hun energierekening.

Video: atv