Kwart kandidaat-agenten is van allochtone afkomst

Print
Kwart kandidaat-agenten is van allochtone afkomst

Foto: Photo News

Antwerpen -

Net nu het Antwerpse korps wordt geconfronteerd met racistische uitlatingenvan enkele collega’s, blijkt dat de inspanningen om meer politiemensen met een migratieachtergrond aan te trekken stilaan hun vruchten afwerpen. Ruim een kwart van de aspirant-inspecteurs die in 2016 zijn gestart in de politieschool, is van vreemde origine.

De resultaten van de rekruteringscampagne ‘Wij hebben jou nodig’ staan in het jaarrapport 2016 van de cel Diversiteit van de Antwerpse politie, dat onze redactie kon inkijken. De Antwerpse politie kreeg van minister Jan Jambon (N-VA) de toestemming om de rekrutering van nieuwe agenten in eigen handen te nemen. Dat resulteerde vorig jaar in de aanwerving van 60 aspirant-inspecteurs, van wie 15 van allochtone afkomst zijn. “Op dit moment heeft 7% van de Antwerpse politieagenten een migratieachtergrond”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “We hebben dus nog een lange weg af te leggen.”

Uit het jaarrapport blijkt ook dat het aantal aangiften van haatmisdrijven vorig jaar met 51% is gestegen, tot 180 dossiers. Ook die toename wordt gelinkt aan een campagne, die mensen aanmoedigde om van misdrijven als racisme of homofobie effectief melding te maken bij de politie.

Het jaarrapport Diversiteit komt er net op een moment dat de Antwerpse politie opnieuw onder vuur ligt wegens racisme. Volgens korpschef Serge Muyters gaf hij in oktober vorig jaar al de opdracht om een onderzoek te starten naar de racistische uitlatingen die enkele politiemensen hadden gedaan in een chatgroep. Hij reageert daarmee op de kritiek over een “te laks optreden” van de korpsleiding.