Amper 3 procent van de hoogbegaafden benut zijn talent

Print
Amper 3 procent van de hoogbegaafden benut zijn talent

Amper 3 procent van de hoogbegaafden benut zijn talent

Hoogbegaafdheid is geen garantie voor succes. Volgens een Brits onderzoek slagen amper drie op de honderd extreem begaafde kinderen erin hun talenten ten volle te benutten.

De Britse professor Freeman onderzocht daarvoor het traject dat 210 extreem begaafde kinderen aflegden tussen 1974 en nu. "Ongeveer zes kinderen hebben het gebracht tot een niveau dat we succesvol kunnen noemen", aldus Freeman.

In 1974 waren de deelnemers aan het onderzoek zes of zeven jaar. Volgens Freeman hebben kinderen op die leeftijd het potentieel om grootse dingen te doen, "maar de meeste kinderen kwamen in situaties terecht waar hun potentieel verloren ging".

Emotioneel niet anders

Hoogbegaafde kinderen ervaren vaker dan leeftijdgenootjes druk om te presteren, raken soms afgescheiden van hun gewone vriendjes en hebben vaak een probleem om keuzes te maken.

Freeman wijst erop dat hoogbegaafde kinderen op emotioneel vlak niet verschillen van gewone kinderen. "Maar anders dan anderen krijgen ze te maken met onrealistische verwachtingen en worden ze vaak gezien als vreemd en ongelukkig. Leerkrachten maar ook ouders voelen zich soms bedreigd en reageren vaak door ze te onderdrukken."

Echte kindertijd

De sleutel tot succes voor alle kinderen - hoogbegaafd of niet - is een echte kindertijd. Ze moeten het plezier en de creativiteit die eigen zijn aan kind-zijn kunnen ervaren.