Moorkensplein en omgeving mogelijk nieuwe groenzone

Print
Moorkensplein en omgeving mogelijk nieuwe groenzone

Moorkensplein en omgeving mogelijk nieuwe groenzone

Borgerhout - Om voor het district Borgerhout een nieuw park te kunnen realiseren tijdens de huidige bestuursperiode, keurde het stadsbestuur vandaag het voorstel voor het groenproject 'Moorkensplein en omgeving' goed. Het projectvoorstel wordt nu verder uitgewerkt.

In het bestuursakkoord ambieert het stadsbestuur om in elk district een nieuw park te realiseren. Cijferwerk toont aan dat Borgerhout Intra Muros - het deel van Borgerhout dat zich binnen de Singel bevindt - slechts beschikt over één vierkante meter 'formeel buurt- en wijkgroen en pleinen' per inwoner.

Met dat cijfer staat dit stadsdeel bovenaan de stedelijke tekortenlijst in relatie tot het aantal inwoners. De nood is met andere woorden in Borgerhout Intra Muros hoog en daarom een prioriteit voor zowel stad als district.

Dichtbevolkt, dichtbebouwd

Onbestemde en onbebouwde sites in Borgerhout Intra Muros zijn echter schaars. Borgerhout is het meest dichtbevolkte en dichtbebouwde district van de stad. Nieuwe groene en open ruimte van een betekenisvolle omvang creëren, impliceert noodgedwongen afbraak. Dat is evidenter waar het (grotendeels) om stadseigendommen gaat.

De omgeving rond het Moorkensplein, dat door de centrale ligging het hart van het district vormt, komt in beeld voor extra groen omwille van de vele stadseigendommen daar. Het 'Moorkensplein en omgeving' zou dan een nieuwe centrumplek kunnen worden: een combinatie van een vernieuwd stedelijk plein en park, centraal in het district én met een hoge en hedendaagse verblijfskwaliteit.

Historische districtshuis

Voor hierover een beslissing valt, worden het verkeerscirculatieplan en alternatieve parkeeroplossingen verder bekeken, en gebeurt de afstemming met het lopend locatieonderzoek rond publieke functies in Borgerhout. Parallel onderzoekt de stad welke nevenfuncties in het historische districtshuis kunnen worden ondergebracht en welke financiële gevolgen dit ambitieus groenproject zou hebben.

In juli 2010 moeten de onderzoeksvragen voldoende beantwoord zijn om over de betaalbaarheid, haalbaarheid en voortgang van dit mogelijk groenproject voor Borgerhout te kunnen beslissen.

Het college en ook het districtscollege van Borgerhout zijn principieel akkoord om dit mogelijk groenproject verder te onderzoeken en zullen hier, op basis van de noodzakelijke bijkomende informatie, al dan niet groen licht voor geven.

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio