Jef Hoeyberghs: 'Orde geneesheren is illegaal'

Print
Jef Hoeyberghs: 'Orde geneesheren is illegaal'

Jef Hoeyberghs: 'Orde geneesheren is illegaal'

Het authentieke Koninklijk Besluit dat de juridische basis legt voor de Orde van Geneesheren, is spoorloos verdwenen. Dat heeft Binnenlandse Zaken bevestigd aan Jef Hoeyberghs, zo meldt de Artsenkrant.
BR /> Daarmee heeft de veelbesproken plastisch chirurg een nieuw wapen in handen in zijn strijd tegen de beroepsvereniging van artsen, waarmee hij al jaren in conflict ligt. Uitgerekend vandaag behandelt de correctionele rechtbank van Hasselt Hoeyberghs’ zaak tegen de Orde.

De Orde der Geneesheren heeft geen wettelijke basis meer. Het KB uit 1967 dat de oprichting en de werking van de vereniging omschrijft, is van de aardbodem verdwenen.
“Daardoor is de Orde nu illegaal,” zegt plastisch chirurg Jef Hoeyberghs. De omstreden dokter die al geruime tijd in een rechtzaak met de vereniging verwikkeld is, had begin vorig jaar gevraagd om het originele KB te mogen inkijken. Een hardnekking gerucht wil immers dat KB nr.79 vervalst is. De versie die in 1967 in het Staatsblad verscheen, zou verschillen van de originele tekst die koning Boudewijn ondertekende.

Verdwenen

Wat Hoeyberghs te weten is gekomen, voedt die these. Toen hij in januari 2007 vroeg om het document te mogen inkijken, weigerde toenmalig minister Demotte dat. Tot de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten oordeelde dat het verzoek wél ontvankelijk was en Demotte de wettekst moest laten opsporen. Normaal moet het document op het ministerie bijgehouden worden, maar omdat er in de jaren ’90 ook al eens een onderzoek gevoerd was naar de echtheid van de tekst, zou het nog bij de procureur-generaal van het Hof van Beroep in Brussel zijn. Toen de delegatie van Volksgezondheid het daar wilde afhalen, was het origineel echter uit het strafdossier verdwenen. Het enige dat ze er aantroffen, was een voor echt verklaarde kopie.

“Dit sterkt ons vermoeden dat er toch wat aan de hand is met dat KB”, zegt Filip Teerlinck, de advocaat van de Genkse chirurg. “Ik ga de rechter vrijdag vragen om dit opnieuw te onderzoeken.”

In 1992-1993 had een 30-tal dokters ook al een strafklacht ingediend omdat ze vermoedden dat het originele KB niet overeenkomt met wat in het Staatsblad was verschenen. Het origineel zou de Orde veel minder bevoegdheden en macht hebben gegeven, dan nu het geval is. Ex-premier Leburton zou nog voor de publicatie in het Staatsblad in een medisch tijdschrift gezegd hebben dat het KB vervalst was. Dokter Farber, toenmalig kopstuk van de Orde, had hem dat persoonlijk verteld zei hij.

Schriftvervalsing

Hoeyberghs zelf beschuldigt het parket en de Orde nu van mega-schriftvervalsing. Hij zal het ontbreken van het document vandaag uitspelen in de rechtzaal. De voorzitter en de ondervoorzitter van de Limburgse Orde zijn door hem gedagvaard voor schending van het raadsgeheim en privacy.

“Ik ga het kernpleidooi zelf pleiten en de rechter meteen vragen om de Orde onder curatele te plaatsen,” klinkt het enthousiast.

De tegenpartij klonk gisteren alvast niet onder de indruk. “We zullen wel zien,” zei raadsheer Filip Deruyck die de Orde vertegenwoordigt. “En voor de rest: geen commentaar!”